Fortsätt till huvudinnehåll

Upp, upp, upp

Hur var det nu igen? Börsen tar och börsen ger?

Vet fortfarande inte om det där är ett vedertaget uttryck men det visade sig passa in väldigt bra under årets börsklimat. 

Det har nog inte undgått någon, som i alla fall investerar i aktier, att sparare på börsen fick skrämselhicka av Covid-19. 

Jag skrev i mitt förra inlägg att jag trodde jag hade lärt mig "en del". Ja, det har jag, men jag önskar jag hade lärt mig det jag nu lärt mig innan årets börsresa inledes.

Om jag ser tillbaka så är jag helt ärligt relativt nöjd med min hantering av situationen och följaktligen portföljen. Men sett till mitt kunnande hade jag förmodligen kunnat komma ur det hela än bättre än jag faktiskt gjort så här långt.

Så, vad är resultatet då?

Jo, hitintills i år, har portföljen vuxit från 99 bolag till nuvarande 112.

Portföljvärdet har, med uppgången så här långt, gett en avkastning på ~4% till vilket i siffror motsvarar ca. -75 000:-

Så hur är detta "bra" enligt min plan? Jo, med de investeringar på ~275 000:- som jag gjort i år har utdelningsprognosen, givet nuvarande utdelningsnivåer, vuxit från 49 500:- per år till 65 000:-.

Den största "förtjänsten" är att majoriteten av årets investeringar har gjorts i företag, som i och med nedgången, är rejält undervärderade och därmed, på sikt, har en potentiellt stor uppsida. Dessa två aspekter tillsammans, direkta avkastningar och långsiktig värdeutveckling, föder min "snöboll" logaritmiskt och gör mig och min portfölj trygg fastän, eller till och med på grund av, den gånga dippen.

Jag kan såklart inte förutse framtiden men jag känner mig oerhört trygg i min strategi att målinriktat fortsätta investera i vinstdrivande bolag oavsett börsklimat. En strategi som hitintills givit mig ~9,50% genomsnittlig årlig utveckling (CAGR) hitintills.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ner, ner, ner...

Börsen ger och börsen tar. Vet inte om det är ett vedertaget uttryck men jag tycker det passar in bra under det rådande börsklimatet. Det har nog inte undgått någon, som i alla fall investerar i aktier, att sparare på börsen fått skrämselhicka av det senaste, nya, virusrelaterade sjukdomsutbrottet döpt till "Corona" (a.k.a Covid-19). Med den en hel drös av orosmatade förväntningar som späs på av en algoritmisk handeln och som därmed resulterar i kraftigt volatila rörelser. Jag har inte varit en aktiv investerare i mer än strax över tre år men på denna korta tid har jag ändå, vad jag tror, lärt mig en del. Till exempel att tron, i mitt fall, att jag hade kunnat agera annorlunda än jag gjort och då förmodligen presterat en rätt hyffsad realiserad avkastning inte är något mer än önsketänkande. Jag vet att min potentiella förmåga till att faktiskt lyckas med en sådan strategi inte är hög och riskerna större. Därför har jag sedan jag aktivt påbörjade min resa mot en &quo

Nytt i november

Jag är en otålig rackare. Efter att investerat månadssparandet för november redan i oktober fanns det inte en chans att jag skulle sitta och vänta på nästa lön. Sagt och gjort, jag har handlat på krita. Efter en längre tids ältande landade jag i slutsatsen att jag nu hade byggt upp en hyffsad grund att stå på och Avanzas Superlånet erbjudande helt enkelt var redo att plockas. Med lånet i ryggen och lite extra cash från försäljningen av mitt innehav av Avega Group, som snart köps upp av Tieto, gick jag till verket. Följande är mina inköp under november: Inköp november 2017 Dessa investeringar resulterade i en ökad utdelning av 2347:- per år och en skuldkvot på 6%. Det kan jag leva med. Upp till 10% känns bekvämt. Avega Group lämnade som sagt portföljen och lämnade en avkastning på strax under 60% efter sig. I dess plats köptes fyra nya bolag in: AT&T Inc - e tt amerikanskt multinationellt telekommunikationsbolag som rankas som det tredje största på den amerikanska ma

Bokslut 2019

God fortsättning önskar jag er alla! Jag kan nu konkludera mitt tredje aktiva börsår. Trots de sporadiska inläggen här på bloggen under det senaste året så har ändå arbetet med portföljen gått i takt med den långsiktiga planen och "snöbollen" växer därefter. Så låt oss kika på utfallet så här långt samt slänga en blick på det kommande året. Kan börja med skuldkvoten, vilken introducerades redan i månadssammanfattningen för november 2017 , som under året har stabiliserats mellan 11%-13%. Jag tänker fortsättningsvis hålla mig inom ramen för hur mycket Avanza erbjuder att låna ut till den högsta Superräntan . Jag är bekväm med den belåningsnivån och känner mig trygg i vetskapen att den på intet sätt utsätter mig för någon större risk. Läs gärna Utdelningsseglaren och Stefan Thelenius tankar om belåning av portföljen. Efter årets inköp och avyttringar består  portföljen numera av 101 bolag som är viktade enligt följande: Mina främsta mål för 2019 var att uppr