Fortsätt till huvudinnehåll

Portföljen

Min "Portfölj" består i nuläget av ett Investeringssparkonto och en Kapitalförsäkring hos Swedbank respektive Avanza. Mitt fokus ligger på att uppnå en så jämn innehavsandel som möjligt men samtidigt tillåta några få, så kallade, kärninnehav avvika med upp till ~10% av investerat värde per bolag.

Just nu har jag 94 olika bolag i portföljen. Några fler än de 30-40 bolag som jag uppskattade att hamna mellan efter mitt första aktiva investeringsår som började i slutet av februari 2017. Att det har blivit så här många beror delvis på att jag gärna vill ha utdelningar så ofta det är möjligt samt att jag vill att dessa skall komma i en jämn utdelningstakt spritt över året.

Men den betydande anledningen till varför antalet är stort är att portföljen inte skall påverkas för mycket vid större rörelser i enskilda bolag eller branscher. Nackdelen med detta upplägg är såklart att det motsatta gäller och att enskilda signifikanta uppgångar därmed också "försvinner" i mängden.

Nåväl. Fortsättningsvis ligger fokus på att aktivt balansera portföljfördelningen som för stunden är mer ojämn än önskvärt.
September 2019
Svårt att bestämma mig huruvida en trädkarta (ovan) eller ett tårtdiagram (nedan) ger den mest överblickbara vyn.
September 2019
Portföljens sammansättning utifrån dess fördelning i sektorer samt branscher ses nedan. Jag har som mål att uppnå en fördelning om ~8-15% per sektor och mellan 4-8% per bransch.
April 2019
Sektorn "Real Estate/Fastigheter" som täcker ca. 28% sticker helt klart ut. Mest beroende på att det var där jag började med mina investeringar och därmed har investerat mest. Men sett till diversifieringen mellan branscher känns tyngden inte allt för besvärande. I takt med fortsatta innehavsjusteringar så kommer dessutom dessa att jämna ut sig.

Portföljens innehav har följande valutafördelning.
September 2019
Har här som mål att ligga på  mellan 51%-75% av valutafördelningen exponerad i SEK och fördela de övriga valutorna mellan 5%-10%.

Innehaven är fördelade på följande länder:
September 2019
Nu består inte det totala innehavet av bara aktier.
April 2019
Jag tillför inga medel till fler fondinköp för tillfället utan lägger all fokus på allokera mitt kapital i aktier. Detta eftersom mitt övergripande mål är att maximera utdelningar från aktier så snabbt som det är möjligt för att nå mitt mål att kunna leva mitt liv utan att vara bunden till en allt för inrutad och utstakad väg inom de kommande 10 åren.

Ge gärna feedback på portföljens sammansättningen och dess eventuella brister samt förbisedd potential.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

2018 Summerat

God fortsättning önskar jag er alla! Jag kan nu konkludera mitt andra år på börsen.

Trots de sporadiska inläggen här på bloggen under det senaste året så har ändå arbetet med portföljen gått i takt med den långsiktiga planen och "snöbollen" växer därefter. Så låt oss kika på utfallet så här långt samt slänga en blick på det kommande året.

Kan börja med skuldkvoten, vilken introducerades i månadssammanfattningen för november, som under året har krupit upp mot 13% och därmed över min i förväg satta maxgräns på 10%. "Skulden" till detta beror främst på de dippar och därmed köpläge som börsen har bjudit på under året. Kan inte påstå att jag är bekväm med nivån men vet samtidigt att den på intet sätt utsätter mig för någon större risk. Läs gärna Utdelningsseglaren och Stefan Thelenius tankar om belåning av portföljen.

Under det gånga året genomfördes 188 transaktioner som resulterade i att följande aktier inhandlades:
Värdepapper #Antal Aegon NV100Alm. Brand60

Vad händer sedan?

Blev idag uppringd av Postkodlotteriet. Som vanligt ville de sälja extra lotter för nu minsann skall det lottas ut miljoners miljoner och jag skall väl inte missa en sådan chans att bli miljonär?

Säljaren började med att fråga vad jag skulle göra om jag vann 200-miljoner? Jag vet inte såhär på rak arm - var mitt svar. När jag väl fick en syl i vädret avslutades samtalet utan att några extra lotter hade inköpts.

Men samtalet fick mig ändå att börja fundera på vad jag egentligen har som mål - vad är det jag strävar efter och när vet jag att jag är där?

Det har varit en hel del diskussion om detta det senaste både på twitter och diverse bloggar som t.ex. "Vi har alla varit ekonomiskt fria""Vad betyder det att ta sig ut ur ekorrhjulet" samt "Leva nu eller sen eller kanske både och"

Min ursprungsplan var och är att inom 7-10 år uppnå en investeringsnivå som kan ge mig valmöjligheter i livet - mindre jobb, mer fritid. Mer specifikt är målet att få en avkastni…

Portföljens senaste nyckeltal

Portföljvärde Aktier - 800 000kr Fonder - 625 000krUtdelningsprognos per år 40 500krUtdelningstillväxt YTD 4,64% (mål >6%)Direktavkastning: 5,12% (mål  >5%)YoC 5,32% (mål >6%)Totalavkastning YTD 11,9% (mål >7%)