Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Andra miljonen uppnådd

Nya inlägg

Utveckling 2020

 

Upp, upp, upp

Hur var det nu igen? Börsen tar och börsen ger? Vet fortfarande inte om det där är ett vedertaget uttryck men det visade sig passa in väldigt bra under årets börsklimat.  D et har nog inte undgått någon, som i alla fall investerar i aktier, att sparare på börsen fick skrämselhicka av Covid-19.  Jag skrev i mitt förra inlägg att jag trodde jag hade lärt mig "en del". Ja, det har jag, men jag önskar jag hade lärt mig det jag nu lärt mig innan årets börsresa inledes. Om jag ser tillbaka så är jag helt ärligt relativt nöjd med min hantering av situationen och följaktligen portföljen. Men sett till mitt kunnande hade jag förmodligen kunnat komma ur det hela än bättre än jag faktiskt gjort så här långt. Så, vad är resultatet då? Jo, hitintills i år, har portföljen vuxit från 99 bolag till nuvarande 112. Portföljvärdet har, med uppgången så här långt, gett en avkastning på ~4% till vilket i siffror motsvarar ca. -75 000:- Så hur är detta "bra" enligt min plan? Jo, med de i

Ner, ner, ner...

Börsen ger och börsen tar. Vet inte om det är ett vedertaget uttryck men jag tycker det passar in bra under det rådande börsklimatet. Det har nog inte undgått någon, som i alla fall investerar i aktier, att sparare på börsen fått skrämselhicka av det senaste, nya, virusrelaterade sjukdomsutbrottet döpt till "Corona" (a.k.a Covid-19). Med den en hel drös av orosmatade förväntningar som späs på av en algoritmisk handeln och som därmed resulterar i kraftigt volatila rörelser. Jag har inte varit en aktiv investerare i mer än strax över tre år men på denna korta tid har jag ändå, vad jag tror, lärt mig en del. Till exempel att tron, i mitt fall, att jag hade kunnat agera annorlunda än jag gjort och då förmodligen presterat en rätt hyffsad realiserad avkastning inte är något mer än önsketänkande. Jag vet att min potentiella förmåga till att faktiskt lyckas med en sådan strategi inte är hög och riskerna större. Därför har jag sedan jag aktivt påbörjade min resa mot en &quo

Bokslut 2019

God fortsättning önskar jag er alla! Jag kan nu konkludera mitt tredje aktiva börsår. Trots de sporadiska inläggen här på bloggen under det senaste året så har ändå arbetet med portföljen gått i takt med den långsiktiga planen och "snöbollen" växer därefter. Så låt oss kika på utfallet så här långt samt slänga en blick på det kommande året. Kan börja med skuldkvoten, vilken introducerades redan i månadssammanfattningen för november 2017 , som under året har stabiliserats mellan 11%-13%. Jag tänker fortsättningsvis hålla mig inom ramen för hur mycket Avanza erbjuder att låna ut till den högsta Superräntan . Jag är bekväm med den belåningsnivån och känner mig trygg i vetskapen att den på intet sätt utsätter mig för någon större risk. Läs gärna Utdelningsseglaren och Stefan Thelenius tankar om belåning av portföljen. Efter årets inköp och avyttringar består  portföljen numera av 101 bolag som är viktade enligt följande: Mina främsta mål för 2019 var att uppr

Portföljens nyckeltal

December Snart dags för en årssammanställning men först en snabb överblick av nuläget. Portföljen innehåller 99 aktier och 6 fonder. Portföljvärde Aktier - 1 050 000kr Fonder - 725 000kr Utdelningsprognos per år 49 500kr Utdelningstillväxt YTD 9,5% (mål >6%) Direktavkastning: 4,61% (mål >5%) YoC 5,51% (mål >6%) Avkastning TD Aktier - 19,55% Fonder - 168,30% Totalt - 54,57%

Turbo speed

In a previous post I stated that "Occasionally, the portfolio gives the same feeling as sitting and watching color dry." This in a state where my portfolio despite, or because of, my low activity slowly but surely climbed up to a new ATH. That new high was at the time 1.5 miljon Swedish krona. I ended the post with a note of, what I felt at the time, a rather high and even an unrealistic statement for the end of year status. However, when it comes to money nothing should be taken for granted. The development so far: Brutto (gross), the orange line, here stands for the amount my portfolio is currently valued at. Netto, the blue line, is that same amount but deducted by my current debts. Although the probability of reaching 2 million, gross, before the end of the year is not too great, I must admit that I never thought I would get so close so quickly. I humbly thank and bow befor a favorable year. What pervades me, however, is whether I should or should not take the